↑ Επιστροφή σε Πληροφορίες για το BEST

Ιστορία του BEST Θεσσαλονίκη

Η τοπική ομάδα BEST Θεσσαλονίκη, ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 1999. Από την ίδρυση της, ο χαρακτήρας της ομάδας έχει αλλάξει πολλές φορές, ακολουθώντας την προσωπικότητα κάθε γενιάς των μελών της. Αυτό που δεν έχει αλλάξει ποτέ από την πρώτη μέρα όμως, είναι ο ενθουσιασμός και η αποφασιστικότητα των ατόμων που αποτελούν το BEST Θεσσαλονίκη να μαθαίνουν, να ταξιδεύουν και να εξελίσσονται ως ομάδα και ως άτομα.

Ο ενθουσιασμός των ιδρυτικών μελών το 1999 για το BEST, βρήκε υποστήριξη από τη ακαδημαϊκή κοινότητα της Πολυτεχνικής Κοινότητας, πράγμα το οποίο συνέβαλε στην εδραιοποίηση της νεοσύστατης ομάδας, πράγμα που οδήγησε στην διοργάνωση του πρώτου διεθνούς event την Άνοιξη του 2001 και στην ανάδειξη του BEST Θεσσαλονίκης σε πλήρες μέλος του οργανισμού τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς.

Τα επόμενα χρόνια, καθώς η ομάδα αναπτυσσόταν και οι ανάγκες τις διευρυνόταν, έγινε απαραίτητο να αναζητήσουμε υποστήριξη έξω από το Πανεπιστήμιο. Η πρόκληση της διοργάνωσης της Γενικής Συνέλευσης (General Assembly) του οργανισμού το 2005, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες Ελληνικές ομάδες, ήταν μία μοναδική ευκαιρία για μας να δημιουργήσουμε σχέσεις, οι οποίες αργότερα θα οδηγούσαν σε συνεργασίες, με τις αρχές της πόλης, τις τοπικές επιχειρήσεις και φυσικά και το ίδιο το Πανεπιστήμιο. Ως αποτέλεσμα της υποστήριξης που λάμβανε η ομάδα, άρχισαν να οργανώνονται νέα events. Τοπικά events διαφόρων μορφών άρχισαν να οργανώνονται κάθε χρόνο από το BEST Θεσσαλονίκη, και η συνεχιζόμενη προσπάθεια για την εξασφάλιση της υψηλής ποιότητας των event έχει γίνει ένας από τους κύριους στόχους της ομάδας.

Σήμερα, το BEST συνεχίζει την πορεία του με περισσότερα από 20 ενεργά μέλη, τα περισσότερα των οποίων είναι σχετικά καινούργια μέλη και με πολλή όρεξη για δουλειά, βρισκόμαστε σε μία από τις καλύτερες φάσεις στην ιστορία της ομάδας και συνεχίζουμε να κινούμαστε μπροστά, προσπαθώντας πάντα να προσφέρουμε στους φοιτητές του Πανεπιστήμιου μας τη μοναδική ευκαιρία της συμμετοχής σε ένα BEST event, ευκαιρίες να μάθουν και να συνεργαστούν με ανθρώπους από άλλες κουλτούρες, ενώ διασκεδάζουν και ταυτόχρονα εξελίσσονται ως άτομα.

Εδώ μπορείτε να βρείτε μια λίστα με events που οργανώθηκαν τα προηγούμενα χρόνια από το BEST Θεσσαλονίκη