Δέλεαρ
Εγχειρίδιο Ελληνικής και Ξένης Ποίησης.Αθήνα 

 Δέλεαρ 7 

Περίοδος ΣΤ΄
2004-2005

 Δέλεαρ 6 

Μαρτ 2003Δέλεαρ 5 

Ιουν 2002Δέλεαρ 4 
Νοεμβ 2001Δέλεαρ 3 
Ιουν 2001


Δέλ εαρ 2 
Μαρτ 2001


Δέλ, έαρ 1
Νοεμ 2000