Καταχωρημένα Περιοδικά
ΕΝΔOΧΩΡΑ

για τη Θράκη που επιμένει, για τον Ελληνισμό που αντιστέκεται. Αλεξανδρούπολη.


Οι ποιητές και η ποίησή τους (Ανθολόγιο)Εξώφυλλο τελευταίας έκδοσης 
(71-72 Δεκ 2001)
Στοιχεία του περιοδικού
Περιεχόμενα
 Σημείωμα του εκδότη

"Oι αντιλήψεις του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή για το ρόλο της Ελλάδας στην 'καθ' ημάς Ανατολή' "
Κωνσταντίνος Κ. Χατζόπουλος

"Η ελληνική γλώσσα απέναντι στην παγκοσμιοποίηση.
Πορεία παρακμής και εστιές ελπίδας" 
Μιχαήλ Γ.Δανίκα

Ποίηση: 
Θρασύβουλος Ορ. Παπαστρατής,
Κωνσταντίνος Ρηγόπουλος,
Τίτος Μανάκας-Διμοτειανός
Προηγούμενα τεύχη