Εξώπολις

Περιοδικό Λογου και τέχνης. ΑλεξανδρούποληΕξώφυλλο τελευταίας έκδοσης 
(12-13 Xειμ 1999-2000)
Οπισθόφυλλο
Στοιχεία του περιοδικού
Περιεχόμενα
 Σημείωμα του εκδότη
Ποίηση: 
  Ελένη Μαχαίρα,
Κώστας Παπαγιάννης,
Ιωάννης Τσιουράκης,
Βαγγέλης Παπαθανασίου
Προηγούμενα τεύχη