γραφή

Τετράδια Λογοτεχνίας. Λάρισα γραφή  53-54
Φθινόπωρο  2002γραφή  52
'Ανοιξη  2002γραφή  51
Χειμ  2002γραφή  50
Φθιν  2001γραφή  49
Καλοκ  2001

 γραφή  48
νοιξη 2001


γραφή  47
Χειμώνας 2001


γραφή  46
Φθινόπωρο 2000


γραφή  45
Καλοκ 2000


γραφή  44  
νοιξη 2000


γραφή  43
Χειμ. 2000