Υ

Υφαντής Γιάννης Το Δύστυχο καλάμι (πόρφυρας 110)
Το εφτά (I, V, VII) (πόρφυρας 106)
Του ημερολογίου (πόρφυρας 98)
Μία θεα των (πόρφυρας 92)
Τραγούδι (πόρφυρας 92)
Τα μπ του μπεελζεμπούλ (νεο επιπεδο 31)
Τραγούδι της στιγμής (νεο επιπεδο 31)

Υφαντής Παναγιώτης Τα δίκλινα δωμάτια (Νέα Εστία 1718)