Η

Ηλιάδης Παντελής INSOMNIA (Οδός Πανός 123)

Ηλιοπούλου Ιουλίτα Ο ήχος του βλέμματος (Η Λέξη 159-160)

Ηλιοπούλου-Ζαχαροπούλου Ελένη Νίπτω τας χείρας (Μοριάς 54), Νίπτω τας χείρας (Νέα Αριάδνη 23-25)
Νυχτερινό (Ευθύνη 343)
Συγκομιδή (Αντι-Παραθέσεις 13)

Hσαΐα Νανά Γυμνή (Ποίηση 17)
Βροχές (7) (Περιπλ. 2)