Ψ

Ψάλτη Αιμιλία Άτιτλο (Η Δεξαμ.2)

Ψαρράς Χάρης Σύμβαση (Πλανόδιον 35)
Στην Αθήνα (Πλανόδιον 35)

Ψωμά Μαρία Μοναξιά (Νέα Αριάδνη 17-18)