Ο παρατηρητής
Περιοδική έκδοση λόγου και τέχνης. Θεσσαλονίκη

Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ  32
Χειμ. 1999


Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ  31
Χειμ. 1998


Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ  30
Καλοκ. 1998