περιπλους
Τετράδιο για τα γράμματα και τις τέχνες.ΑθήναΕξώφυλλο τελευταίας έκδοσης 
(13-14, Άνοιξη-Καλοκ 1987)
Στοιχεία του περιοδικού
Περιεχόμενα
Κείμενα: 
Ποίηση: 
Carmen Cande,
Clara Janes,
Blanca Andreu
Προηγούμενα τεύχη