περιπλους
Τετράδιο για τα γράμματα και τις τέχνες.ΑθήναΕξώφυλλο τελευταίας έκδοσης 
(28-29, Ιαν-Ιουν 1991)
Στοιχεία του περιοδικού
 Περιεχόμενα
Κείμενα: 
Ποίηση: 
Βασίλης Κ.Καλαμαράς,
Γιώργος Α. Παναγιώτου,
Μιχάλης Εφταγωνίτης
Προηγούμενα τεύχη