περιπλους
Τετράδιο για τα γράμματα και τις τέχνες.ΑθήναΕξώφυλλο τελευταίας έκδοσης 
(37 Χειμώνας 94)
Στοιχεία του περιοδικού
 Περιεχόμενα
Κείμενα: Σημείωμα του εκδότη
Ποίηση: Ματθαίος Μουντές
Προηγούμενα τεύχη