περιπλους
Τετράδιο για τα γράμματα και τις τέχνες.ΑθήναΕξώφυλλο τελευταίας έκδοσης 
(8, Xειμώνας 1986)
Στοιχεία του περιοδικού
Περιεχόμενα
Κείμενα: 
Ποίηση: 
Νίκος Λαδάς (Ι), (ΙΙ)
Προηγούμενα τεύχη