ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ
Άμφισσα.Εξώφυλλο τελευταίας έκδοσης 
(59-61  Χειμ. 97-98)
Στοιχεία του περιοδικού
 Περιεχόμενα
 
Ποίηση: 
Ιάκωβος Ρήγας,
π. Παναγιώτης Καποδίστριας,
Ιερομόναχος ΣΥΜΕΩΝ,
Σ.Σ. Χαρκιανάκης,
Θανάσης Παπαθανασόπουλος,
Ρούλα Λιάσκου,
Κωνσταντίνα Βάρσου,
Στέλλα Αρκάδη.
Προηγούμενα τεύχη