ΤΕΧΝΟΠΑΙΓΝΙΟΝ
 Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ-
ΜΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΝΕΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Αθήνα

 ΤΕΧΝΟΠΑΙΓΝΙΟΝ 1
Απρίλιος 2003