ΥΦΟΣ

Περιοδική έκδοση για τα γράμματα και τις τέχνες. ΑθήναΕξώφυλλο τελευταίας έκδοσης 
(6-Καλοκαίρι 98)
Στοιχεία του περιοδικού
Περιεχόμενα
Συνέντευξη: Νάνος Βαλαωρίτης
Ποίηση: 
Αργύρης Χιόνης
Προηγούμενα τεύχη