Αντι-Παραθέσεις
Σκέψεις-Λόγου-Τέχνης

Τριμηνιαία Περιοδική Έκδοση. Πειραιάς


 Aντι-Παραθέσεις 28 Ιουλ-Σεπτ 2004Aντι-Παραθέσεις 25 Οκτ-Δεκ 2003Aντι-Παραθέσεις 21 Οκτ-Δεκ 2002Aντι-Παραθέσεις 20 Ιουλ-Σεπτ 2002Aντι-Παραθέσεις 19 Απρ-Ιουν 2002Aντι-Παραθέσεις 18 Ιαν-Μαρτ 2002

 Aντι-Παραθέσεις 17 Οκτ-Δεκ 2001Aντι-Παραθέσεις 16 Ιουλ-Σεπτ 2001Aντι-Παραθέσεις 15 Απριλ-Ιουν2001


Aντι-Παραθέσεις 14 Iαν-Μαρτ 2001

Aντι-Παραθέσεις 13 Οκτ-Δεκ 2000


Aντι-Παραθέσεις12 Ιουλ-Σεπτ 2000