«Τί χρὴ τί χρή με, δέσποτ', ἐν ξένᾳ ξένον
στέγειν ἢ τί λέγειν πρὸς ἄνδρ' ὑπόπταν;
Φράζε μοι. Τέχνα γὰρ
τέχνας ἑτέρας προύχει ...»
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ: ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ

 

 

Ι
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΣ

ΙΙ
ΛΙΠΟΤΑΚΤΗΣ

ΙΙΙ
ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΗ

IV
ΑΜΑΧΟΣ

 

 


Γιῶργος Μπλάνας, ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ, ΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΟΙΗΜΑ