«Τί χρή τί χρή με, δέσποτ', εν ξένα ξένον
στέγειν ή τί λέγειν πρός άνδρ' υπόπταν;
Φράζε μοι. Τέχνα γάρ
τέχνας ετέρας προύχει ...»
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ: ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ

 

 

Ι
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΣ

ΙΙ
ΛΙΠΟΤΑΚΤΗΣ

ΙΙΙ
ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΗ

IV
ΑΜΑΧΟΣ

 

 


Γιώργος Μπλάνας, ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ, ΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΟΙΗΜΑ