[ Ορθοστασία ]

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ἕνα σφάλμα

Δημοσίᾳ πλεκτάνῃ

Ἀγοραῖον

Τεχνηέντως

Ἀνώι

(α'   β')

Νομίσματα

Ἐπιτραπέζιο

Γεροντικόν

Mater Dolorosa

Χρυσᾶ ματάκια

Μ' ἕνα σαρκίο νυκτός

Ὀρθοστασία

Σάν ἐπιτύμβιο

Τῶν σκιῶν

Νύξεις-Ἀνοίξεις

Ἐπικούριος Ἀπόλλων

Λόγου παίγνια γιά τό Αἰγαῖο καί τήν Εἰρήνη

(Ἄδηλο, Ἐπωδός Α', Πρόδηλο, Ἐπωδός Β', Πασίδηλο, Ἐπωδός Γ')

Ἡ ἐνδεκάτη Μούσα

Ἀράχνη

Θερινή ἰσημερία

Στό δρόμο γιά τό σπίτι

Ἰδιόρρυθμο

Δελτίο συμβάντων

Ἐπί δώματος

Ἀρτύματα καλοκαιριοῦ


 
 
π. Παναγιώτης Καποδίστριας: Ορθοστασία, ποιήματα. Ζάκυνθος 2001