Η ΚΙΝΣΤΕΡΝΑ

(ΠΡΩΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ) ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ. ΑΘΗΝΑ


 Η ΚΙΝΣΤΕΡΝΑ 5
Ιούνιος 2004Η ΚΙΝΣΤΕΡΝΑ 4
Δεκέμβριος 2003
Η ΚΙΝΣΤΕΡΝΑ 3
Ιούνιος 2003Η ΚΙΝΣΤΕΡΝΑ 1-2
Ιουν-Δεκ 2002Η ΔΕΞΑΜΕΝΗ 10
ΔΕκ 2001Η ΔΕΞΑΜΕΝΗ 9
Ιουν 2001


Η ΔΕΞΑΜΕΝΗ 8
Δεκ 2000


Η ΔΕΞΑΜΕΝΗ 7
 Ιουν 2000
Η ΔΕΞΑΜΕΝΗ 6
Δεκ 1999


Η ΔΕΞΑΜΕΝΗ 5
 Ιουν 1999


Η ΔΕΞΑΜΕΝΗ 4
Δεκ 1998


Η ΔΕΞΑΜΕΝΗ 3
 Ιουν 1998


Η ΔΕΞΑΜΕΝΗ 2
 Δεκ 1997


Η ΔΕΞΑΜΕΝΗ 1
 Ιαν 1997