Η ΚΙΝΣΤΕΡΝΑ

(ΠΡΩΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ) ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ. ΑΘΗΝΑ


 



Η ΚΙΝΣΤΕΡΝΑ 5
Ιούνιος 2004



Η ΚΙΝΣΤΕΡΝΑ 4
Δεκέμβριος 2003




Η ΚΙΝΣΤΕΡΝΑ 3
Ιούνιος 2003



Η ΚΙΝΣΤΕΡΝΑ 1-2
Ιουν-Δεκ 2002



Η ΔΕΞΑΜΕΝΗ 10
ΔΕκ 2001



Η ΔΕΞΑΜΕΝΗ 9
Ιουν 2001


Η ΔΕΞΑΜΕΝΗ 8
Δεκ 2000


Η ΔΕΞΑΜΕΝΗ 7
 Ιουν 2000




Η ΔΕΞΑΜΕΝΗ 6
Δεκ 1999


Η ΔΕΞΑΜΕΝΗ 5
 Ιουν 1999


Η ΔΕΞΑΜΕΝΗ 4
Δεκ 1998


Η ΔΕΞΑΜΕΝΗ 3
 Ιουν 1998


Η ΔΕΞΑΜΕΝΗ 2
 Δεκ 1997


Η ΔΕΞΑΜΕΝΗ 1
 Ιαν 1997