Ελί-τροχος

Τριμηνιαία έκδοση για τα γράμματα και τις τέχνες. Πάτρα

Ελί-τροχος 17-18 
Χειμ-'Ανοιξη 1999


Ελί-τροχος 16 
Φθινοπ.1998