Καταχωρημένα Περιοδικά

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Οι ποιητές και η ποίησή τους (Ανθολόγιο)Εξώφυλλο τελευταίας έκδοσης 
(102, Χειμώνας 2000)
Στοιχεία του περιοδικού
Περιεχόμενα


Κείμενα: 

Θέσεις και Σημειώματα:"Φιλόλογος προς νέον υπουργό παιδείας S.O.S."


Θέσεις και Σημειώματα:"Διαμαρτυρία του φιλόλογου"

"Παιδεία και εθνική μόρφωση" Αλέξανδρος Δελμούζος
 

Ποίηση: 

Προηγούμενα τεύχη