Καταχωρημένα Περιοδικά

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Οι ποιητές και η ποίησή τους (Ανθολόγιο)Εξώφυλλο τελευταίας έκδοσης 
(110, Χειμώνας 2002-2003)
Στοιχεία του περιοδικού
Περιεχόμενα


Κείμενα: 

Θέσεις και Σημειώματα:"Οργάνωσε κι εσύ ένα συνέδριο· μπορείς"


Απόψεις και Απόψεις:"Ορθολογισμός και Ορθοφροσύνη" Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Στυλιανός

"Το ηρακλείτειο «ήθος» οδηγός για την υπέρ του παρμενιδείου «Είναι» επιλογή" Ευάγγελος Βαρβαρέσος-Θεώδορος Χρηστίδης

"Μουσεία, σχολεία, διαδίκτυο" Έλσα Μυρογιάννη-Αρβανιτίδη

Ποίηση: 

Προηγούμενα τεύχη