Καταχωρημένα Περιοδικά

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Οι ποιητές και η ποίησή τους (Ανθολόγιο)Εξώφυλλο τελευταίας έκδοσης 
(97, Φθινόπωρο 1999)
Στοιχεία του περιοδικού
Περιεχόμενα


Κείμενα: 

Σημειώματα:"Ανοιχτή επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας"


απόψεις & απόψεις:"Δεν θα ξεχάσω" Λαέρτης Τανακίδης

"Η Θεσσαλονίκη και ο Σολωμός" Ντίνος Χριστιανόπουλος
 

Ποίηση: 

Προηγούμενα τεύχη