ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ
Μηνιαίο περιοδικό. Αθήνα



Εξώφυλλο τελευταίας έκδοσης 
(1713, Ιουν 99)
Στοιχεία του περιοδικού
Περιεχόμενα
Σχόλιο: Στρατής Πασχάλης
Ποίηση: 
Γιώργος Βέλτσος
Προηγούμενα τεύχη