Αφιέρωμα στον Κορνήλιο Καστοριάδη

Κορνήλιος Καστοριάδης: 
"Εκφραστικά μέσα της ποιήσεως. Μερικές σημειώσεις"(μέρος Ι),
( ανέκδοτο κείμενο, μετάφραση Κωνσταντίνου Σπαντιδάκη)