Καταχωρημένα Περιοδικά
ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ
Μηνιαίο περιοδικό. Αθήνα

Οι ποιητές και η ποίησή τους (Ανθολόγιο)Εξώφυλλο τελευταίας έκδοσης 
(1730 Ιαν 2001)
Στοιχεία του περιοδικού
Περιεχόμενα
 Κείμενα: 
"Του καιρού τα γυρίσματα"  Στ.Ζουμπουλάκης,

"<Αντώνυμο>: ατυχής πολιτογράφηση στη νεοελληνική ενός γραμματικού όρου της γαλλικής" Τ. Ν. Ηλιούδης

Ποίηση: 
Κώστας Ζαφειρόπουλος,
Γιώργος Χ. Θεοχάρης (Ι),(ΙΙ).
Προηγούμενα τεύχη