Καταχωρημένα Περιοδικά
ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ
Μηνιαίο περιοδικό. Αθήνα

Οι ποιητές και η ποίησή τους (Ανθολόγιο)Εξώφυλλο τελευταίας έκδοσης 
(1737 Σεπτ. 2001)
Στοιχεία του περιοδικού
Περιεχόμενα
Κείμενα: 
"Η υπό ερώτηση εποχή" Κώστας Αξελός

"Μάστερ περισσότερα μάστερ" Σάββας Παύλου

  "Η Χριστιανοσύνη ή η Ευρώπη" Νοβάλις

Ποίηση: 
'Αντεια Φραντζή
Δημήτρης Κοσμόπουλος

Προηγούμενα τεύχη