Καταχωρημένα Περιοδικά

ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ
Μηνιαίο περιοδικό. Αθήνα


Οι ποιητές και η ποίησή τους (Ανθολόγιο)Εξώφυλλο τελευταίας έκδοσης 
(1740 Δεκ. 2001)
Στοιχεία του περιοδικού
Περιεχόμενα

Κείμενα: 
"Για τον 'Αγγελο Σικελιανό" 'Αννα Σικελιανού


"Από το αχνόθωρον ασήμι στον άπεφθο χρυσό" Κώστας Μπουρναζάκης

"Η εφημερίδα Πρόοδος της Κωνσταντινουπόλεως και ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης" Χρήστος Γ. Ανδρεάδης

Ποίηση: 
 

Προηγούμενα τεύχη