Αντώνιος Παύλοβιτς Τσέχωβ
μετάφρ. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης