Νίκος Γκάτσος
(Προλογικό σημείωμα:Κώστας Μπουρναζάκης)