Καταχωρημένα Περιοδικά

ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ
Μηνιαίο περιοδικό. Αθήνα


Οι ποιητές και η ποίησή τους (Ανθολόγιο)Εξώφυλλο τελευταίας έκδοσης 
(1768  Ιούνιος 2004)
Στοιχεία του περιοδικού
Περιεχόμενα


Κείμενα: 

Σημείωμα της έκδοσης


"Τζών Μπέρρυμανα ονειρικά τραγούδια" Αντώνης Ζέρβας

"Περί φωτογραφίας(ή περί βασανιστηρίων)" Σταύρος Ζουμπουλάκης

Ποίηση: 

Τζών Μπέρρυμαν
(Μετάφραση
: Αντώνης Ζέρβας)

 

Προηγούμενα τεύχη