Μιχάλης Κατσαρός
Διαθήκη
 


"Κατά Σαδδουκαίων"1953