ΟΔΟΣ ΠΑΝΟΣ

Εργοτάξιο Εξαιρετικών Αισθημάτων. ΑθήναΕξώφυλλο τελευταίας έκδοσης 
(103-104 Μάιος-Αυγ. 1999)
Στοιχεία του περιοδικού
Περιεχόμενα
Κείμενα
Ποίηση: 
  Μιχάλης Κατσαρός (μνήμη), (1),(2),(3),
 Χρήστος Ξανθάκης
Προηγούμενα τεύχη