Νάσος Βαγενάς
Η επαφή με μια σειρά άρθρων του κ. Βαγενά στο "Βήμα" είναι, κατά τη γνώμη μου, πολύ σημαντική για την ανάγνωση των ποιημάτων του που παρουσιάζονται εδώ. Παραθέτω τους τίτλους τους με τους αντίστοιχους συνδέσμους.
"Η κρίση του ποιητικού λόγου"
"Το εκφραστικό αδιέξοδο της ποίησης"
"Η επαναμάγευση του ποιητικού λόγου"
Τα άρθρα είναι επίσης διαθέσιμα σε μορφή ενός word doc αρχείου  
Χρήστος Ε. Δημάκης