ΠΟΙΗΣΗ
Εξαμηνιαίο περιοδικό για την ποιητική τέχνη.Αθήνα

ΠΟΙΗΣΗ 20
Φθιν-Χειμ  2002


ΠΟΙΗΣΗ 19
Αν-Καλοκ 2002ΠΟΙΗΣΗ 18
Φθιν-Χειμ 2001

 ΠΟΙΗΣΗ 17
'Aνοιξη-Καλοκαίρι 2001ΠΟΙΗΣΗ 16
Φθιν-Χειμ. 2000


ΠΟΙΗΣΗ 15
νοιξη-Καλοκ. 2000


ΠΟΙΗΣΗ 14
Φθιν-Χειμ 1999


ΠΟΙΗΣΗ 13
νοιξη-Καλοκ.1999


ΠΟΙΗΣΗ 12
Φθιν.-Χειμ. 1998